Płatność i wysyłka

 1. Wszystkie dostawy są realizowane na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Zamówienia złożone przez Klientów w Sklepie Internetowym są kompletowane i przygotowywane do wysyłki w terminie 1 dni roboczych od potwierdzenia przez Sprzedawcę faktu zawarcia umowy w drodze wiadomości przesłanej na adres poczty elektronicznej Klienta.
 3. Towar będący przedmiotem zamówienia jest dostarczany na adres wskazany w formularzu Zamówienia za pośrednictwem podmiotów trzecich prowadzących działalność gospodarczą w tym zakresie.
 4. Sprzedawca przekazuje Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej informację potwierdzającą wysłanie Towaru, z uwzględnieniem sposobu dostawy wybranego przez Klienta.
 5. Towar objęty Zamówieniem jest dostarczany Klientowi w opakowaniu zapewniającym jego nienaruszalność. Przy dostarczeniu zamówionego Towaru Klient powinien dokonać jednak jego zbadania w sposób i czasie przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności dostawcy. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać spisania przez pracownika dostawcy stosownego protokołu zawierającego opis stwierdzonych braków lub uszkodzeń.
 6. Do przesyłki Sprzedawca każdorazowo załącza paragon zakupu lub fakturę VAT (- w przypadku zgłoszenia przez Klienta woli otrzymania takowej) obejmujące wszystkie Towary będące przedmiotem dostawy.
 7. Z tytułu zamówienia Towaru i w wykonaniu zawartej umowy sprzedaży Klient zobowiązany jest do zapłaty określonej w Zamówieniu ceny Towaru i kosztów jego wysyłki.
 8. Cena podana przy Towarze w Sklepie Internetowym jest wiążąca dla stron umowy od chwili potwierdzenia złożenia zamówienia przez Sprzedawcę. Od tego momentu ustalona cena nie ulegnie zmianie, niezależnie od ewentualnej zmiany cen w Sklepie Internetowym.
 9. Płatność za zamówiony Towar może nastąpić, w zależności od wybranej przez Klienta formy płatności, w następujący sposób:

  A. gotówką – za pobraniem, którego dokonuje dostawca Towaru
  B. przelewem bankowym na rachunek Sprzedawcy (- przed rozpoczęciem dostawy Towaru)
  C. przelewem bankowym za pośrednictwem systemu płatności PayU organizowanego przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (- przed rozpoczęciem dostawy Towaru)

Hapijama
0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu