Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych Klienta, przekazanych mu dobrowolnie w ramach Rejestracji, złożenia jednorazowego zamówienia oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną jest  Piotr Myszczyszyn prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Hapijama Fun Art Piotr Myszczyszyn z siedzibą w Gliwicach (44-151) przy ul. Ignacego Daszyńskiego 52/1, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP: 631-236-66-42, REGON: 243545889, adres poczty elektronicznej: hapijama@gmail.com, numer telefonu: +48 507 182 668
 2. Wypełnienie przez Klienta danych zawartych w formularzu rejestracyjnym lub formularzu zamówienia jednorazowego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez Sprzedawcę zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2010 r., Nr 229, poz. 1497 z późn. zm.). Klient przekazuje Sprzedawcy dane osobowe dobrowolnie.
 3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zawartych umów sprzedaży, informowania Klienta o nowych towarach lub usługach oferowanych przez Sprzedawcę i nowych promocjach oraz świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną. Przekazane Sprzedawcy przez Klienta dane osobowe są poufne i nie będą udostępniane innym osobom lub instytucjom (z zastrzeżeniem ust. 5), za wyjątkiem przypadków gdy obowiązek przekazania tych danych wynika z obowiązujących przepisów prawa. Sprzedawca chroni przekazane mu przez Klienta dane osobowe i dokłada starań w celu ich zabezpieczenia przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub dostępem.
 4. Klient oraz każda inna osoba przekazała Sprzedawcy swoje dane osobowe ma prawo dostępu do ich treści w celu poprawienia bądź uzupełnienia, a także żądania ich usunięcia z bazy danych Sprzedawcy. Żądanie usunięcia danych osobowych Klienta z bazy danych Sprzedawcy jest równoznaczne z żądaniem usunięcia Konta Klienta, jeżeli dane zostały przekazane Sprzedawcy w trakcie Rejestracji konta. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych Klienta z bazy danych w przypadku gdy Klient naruszył obowiązujące przepisy prawa albo nie uregulował wszystkich zobowiązań względem Sprzedawcy, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne dla wyjaśnienia okoliczności zdarzenia lub ustalenia odpowiedzialności Klienta.
 5. W przypadku wybrania przez Klienta sposobu płatności za Towar poprzez system PayU, dane osobowe Klienta będą przekazywane w zakresie niezbędnym do realizacji płatności spółkę PayU S.A. z siedzibą w 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182.

Hapijama
0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu